نویسنده = رضوان متولیان نائینی
تعداد مقالات: 4
1. استخراج خودکار جملات هم‌تراز انگلیسی-فارسی از متون مقایسه‌ای با بهره‌برداری از اطلاعات نحوی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-36

10.22108/jrl.2018.109525.1173

رضوان متولیان؛ امیرحسن منجمی؛ ابراهیم قدس اللهی


2. ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22108/jrl.2017.21686

رضوان متولیان


4. خودایستایی و مقولۀ تهی در ساخت کنترل اجباری زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-102

رضوان متولیان