نویسنده = بتول علی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بهنجارسازی فضای واکه‌ای زبان فارسی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-34

نسیم اسفندیاری؛ بتول علی نژاد


2. بررسی فرایند قلب و اصل مرز اجباری در زبان فارسی براساس واج‌شناسی غیرخطی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-17

الهه عطایی؛ بتول علی نژاد


3. واک‌داری و دمش در زبان فارسی براساس نظریه واج‌شناسی حنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-80

بتول علی‌نژاد


4. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-46

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی