نویسنده = وحیده تجلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

غلامحسین کریمی دوستان؛ وحیده تجلی