نویسنده = محمد زمانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-30

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان