نویسنده = یادگار کریمی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه ادغام موضوع درونی (در زبان کردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22108/jrl.2020.118046.1380

سامان میهمی؛ یادگار کریمی


2. ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/jrl.2017.86362.0

یادگار کریمی؛ الهه نجفی