نویسنده = آرزو نجفیان
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی گویش‌سنجی کرانۀ جنوب‌خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبرووِرس

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

سیف‌اله ملایی پاشایی؛ آرزو نجفیان