نویسنده = زینب زارع
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زیبا‌‌‌شناختی ساختار زبان شعر احمد عزیزی بر اساس «کفش‌های مکاشفه»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

حسین آقاحسینی؛ زینب زارع