نویسنده = ویدا شقاقی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نظریه بهینگی به فرایند تکرار با نگاهی بر واژه‌های مکرر فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-66

ویدا شقاقی؛ تهمینه حیدرپور بیدگلی