نویسنده = اسحاقی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-186

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی