کلیدواژه‌ها = همبسته‌ی آوایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آکوستیکی همبسته های آوایی تکیه در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

وحیده ابوالحسنی زاده