کلیدواژه‌ها = ساخت ملکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-62

شهلا شریفی