کلیدواژه‌ها = واج‌شناسی آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. آواشناسی و واج‌شناسی همخوان‌های چاکنایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-62

وحید صادقی