کلیدواژه‌ها = برنامۀ کمینه‌گرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساخت نحوی خرده‌جمله در کردی (گونۀ موکریانی): رویکردی کمینه‌گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22108/jrl.2020.119452.1413

رؤیا تابعی؛ شجاع تفکری رضایی