کلیدواژه‌ها = حذف
تعداد مقالات: 2
1. برطرف کردن التقای واکه‌ها در ترکی آذربایجانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-72

10.22108/jrl.2018.109523.1172

سید محمد رضی نژاد


2. تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-30

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان