کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی : پی‌بست‌های ضمیری
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد راسخ مهند