کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های توزیعی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل توزیعی، نقشی و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 11-26

جلال رحیمیان