کلیدواژه‌ها = ساخت وزنی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت وزنی و تکیه واژه در فارسی؛ پژوهشی بر اساس نظریه تکیۀ وزنی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-78

امید طبیب‌زاده