کلیدواژه‌ها = فارسی
تعداد مقالات: 3
2. کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-82

10.22108/jrl.2018.111257.1214

Ahmad Izadi


3. ادب و قدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان‌نامه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-100

سید محمد حسینی