کلیدواژه‌ها = تغییر تعدی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-34

والی رضایی