کلیدواژه‌ها = کاهش مرکزگرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاهش واکه‌ای در زبان فارسی محاوره‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-48

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی‌جن خان