کلیدواژه‌ها = طیف فرکانسی
تعداد مقالات: 2
1. کاهش واکه ای در زبان فارسی بر اساس انگاره [AIU]

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 76-63

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی جن خان


2. آواشناسی و واج‌شناسی همخوان‌های چاکنایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-62

وحید صادقی