کلیدواژه‌ها = مقوله صرف‌ویژه
تعداد مقالات: 1
1. فرایندهای واژه‌‌‌سازی زبان فارسی و استقلال صرف و نحو

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-99

علاءالدین طباطبایی