کلیدواژه‌ها = روش علمی
تعداد مقالات: 1
1. مسأله سادگی در نحو صوری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-119

ضیا موحد؛ نادر جهانگیری؛ سعید فکری