کلیدواژه‌ها = محدودیت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.103993.1057

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


2. رویکرد نظریه بهینگی به فرایند تکرار با نگاهی بر واژه‌های مکرر فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-66

ویدا شقاقی؛ تهمینه حیدرپور بیدگلی