کلیدواژه‌ها = موضوع انتقالی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کلی/ جزئی در تناوب مکانی زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-100

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ علی صفری