کلیدواژه‌ها = کنترل اجباری
تعداد مقالات: 2
1. کنترل ناقص در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-82

رضوان متولیان


2. خودایستایی و مقولۀ تهی در ساخت کنترل اجباری زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-102

رضوان متولیان