کلیدواژه‌ها = خروج
تعداد مقالات: 2
1. پدیدۀ انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-17

علی درزی؛ زهرا مرزبان


2. تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ مریم قیاسوند