کلیدواژه‌ها = دیرش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آکوستیکی همبسته های آوایی تکیه در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

وحیده ابوالحسنی زاده


2. نقش نشانه‌های نوایی در ابهام‌زدایی از عبارات مبهم فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-80

وحید صادقی