کلیدواژه‌ها = گروه حرف تعریف
تعداد مقالات: 2
1. نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردی کلهری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 108-89

کبری نظری؛ شجاع تفکری رضایی


2. توصیف گروه‌های اسمی در گویش لری خرم‌آبادی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-96

زینب محمد ابراهیمی؛ پروین م. عبدی