کلیدواژه‌ها = اشتقاق
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم عامل در واژه های مشتق زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-32

عادل رفیعی