کلیدواژه‌ها = کاشت حلزون شنوایی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه صوت‌شناختی زمان شروع واک همخوان‌های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان کاشت حلزون شنوایی شده و کودکان شنوا

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

رحیمه روح پرور؛ محمود بی جن خان؛ سعید حسن زاده؛ شهره جلایی؛ مجید اشرف گنجوی