کلیدواژه‌ها = نقش معنایی
تعداد مقالات: 2
1. فعل مرکب، سبک یا سنگین؟

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-36

10.22108/jrl.2017.21445

اکرم خوشدونی فراهانی


2. تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82

انیس وحید؛ غلامحسین کریمی دوستان