کلیدواژه‌ها = کلمات مرکب اسم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82

انیس وحید؛ غلامحسین کریمی دوستان