کلیدواژه‌ها = خنثیشدگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واج در گفتار کودکان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-100

جواد صدری؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ اسما کریمی مقدم آرانی