کلیدواژه‌ها = » را « کلید واژه ها:: ساخت دو مفعولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساخت دو مفعولی در متون ادب فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-119

احمدرضا لطفی؛ مونا مویدی