کلیدواژه‌ها = کردی کلهری
تعداد مقالات: 4
2. مطابقه، ساخت اطلاع و مفعول‌نمائی افتراقی در کردی کلهری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-138

10.22108/jrl.2019.116160.1319

فروغ اسدی؛ حبیب گوهری


3. ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/jrl.2017.86362.0

یادگار کریمی؛ الهه نجفی


4. نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردی کلهری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 108-89

کبری نظری؛ شجاع تفکری رضایی