کلیدواژه‌ها = مشخصۀ انفراد
تعداد مقالات: 1
1. نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردی کلهری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 108-89

کبری نظری؛ شجاع تفکری رضایی