کلیدواژه‌ها = اصل مرز اجباری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایند قلب و اصل مرز اجباری در زبان فارسی براساس واج‌شناسی غیرخطی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-17

الهه عطایی؛ بتول علی نژاد