کلیدواژه‌ها = رشد زبان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه مؤلفه‌های زبانی کودکان 7 تا 12 ساله فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه‌های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22108/jrl.2020.119495.1414

ساناز تاج الدینی؛ مهرزاد منصوری؛ محمد نامی؛ سیما فرپور؛ علیرضا خرمایی؛ امیرسعید مولودی؛ حمیدرضا فرپور


2. بررسی روند رشد مفاهیم عام در کودکان فارسی زبان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 16-1

شهره صادقی