کلیدواژه‌ها = واکه‌های ناپایدار
تعداد مقالات: 1
1. کاهش واکه ای در زبان فارسی بر اساس انگاره [AIU]

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 76-63

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی جن خان