کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-98

10.22108/jrl.2018.100437.0

حسین رضویان؛ سحر بهرامی خورشید؛ صدیقه کاوسی تاجکوه


2. مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-56

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی