کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-44

10.22108/jrl.2019.113942.1273

محمد امیریوسفی؛ بهنام رضوانی سیچانی؛ احسان رضوانی سیچانی