کلیدواژه‌ها = استعارۀ مفهومی
تعداد مقالات: 1
1. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

10.22108/jrl.2017.21688

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن