کلیدواژه‌ها = بند شرطی رویدادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری


2. جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-48

رویا کبیری؛ علی درزی