کلیدواژه‌ها = پیکره موازی انگلیسی-فارسی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا