کلیدواژه‌ها = تکنیک‌ بهنجار‌سازی واکه-درون‌گرا و تکنیک بهنجار‌سازی واکه-برون‌گرا
تعداد مقالات: 1
1. بهنجارسازی فضای واکه‌ای زبان فارسی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-34

نسیم اسفندیاری؛ بتول علی نژاد