کلیدواژه‌ها = جامعه کنشی
تعداد مقالات: 1
1. جنسیت و ارزیابی در جلسات دفاع از پایان نامه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-56

رها زارعی فرد؛ مهدی رضایی