کلیدواژه‌ها = کارکرد زبانی
تعداد مقالات: 1
1. آموزش دستور زبان فارسی به خارجیان در چارچوب رابطه بین کارکردهای زبانی و صورت‌های دستوری

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-84

اکرم بیگم حاجی سیدرضایی؛ رضامراد صحرایی