کلیدواژه‌ها = گروه تعریف
تعداد مقالات: 2
1. ساختار سه لایه‌ای گروه تعریف در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-110

10.22108/jrl.2017.21263

طاهره افشار


2. بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

غلامحسین کریمی دوستان؛ وحیده تجلی