کلیدواژه‌ها = ریتم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آواییِ ریتم در پایه‌های واژگان، شعر و نثر فارسی رسمی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 101-122

نگار بوبان